VOOR SCHOLEN

 

WAT

kan ik voor jou en je leerling(en) doen?

(leeftijd 4 tot 12 jaar) 
 

Werken aan inzicht en vaardigheden waardoor jouw leerling weer gaat groeien met als gevolg positieve (gedrags)verandering!
Gedrag waar je aan kan denken;

• vastlopen in het leerproces om wat voor reden dan ook, 
kenmerken van aan autisme verwant gedrag, 
• omgaan met verlies,
• executieve functies; moeite met het reguleren van emoties, aandacht en werkhouding

Ik begeleid jou als leerkracht en je leerling in het (her)ontdekken wat er wel goed gaat en werk aan vaardigheden.

 

 Denk hierbij aan;

• ik wil leren om voor mezelf op te komen, 
• ik wil mijn boosheid onder controle krijgen; ik wil leren om anders te reageren
• ik wil minder verdrietig zijn; ik wil leren om mijn verdriet een plek te geven
• ik wil leren omgaan met (plotselinge) veranderingen, 
• ik wil me leren ontspannen,
• ik wil leren zeggen wat ik denk en voel

  

De problemen waar kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en scholen tegenaan lopen, 

zie ik als een uiting van symptomen van de context waarin een kind zich ontwikkelt. 

Ik ben bekend met (psycho) diagnostiek maar heb dit niet nodig om met een kind te werken aan vaardigheden.

Ik werk dan ook niet probleem gericht maar oplossingsgericht binnen deze context.

Ik kijk naar de stimulerende en belemmerende factoren binnen de context van:

• het onderwijs
• de opvoeding
• de sociale omgeving
• spirituele ontwikkeling
• (senso) motorische ontwikkeling
• in de maatschappij waarin we leven.

  


ARRANGEMENTEN

Coaching en advies voor leerkrachten, ib-ers, ouder(s)/verzorger(s) en kind.

Voor scholen is het prettig om te weten dat ik een ervaren begeleider onderwijs ben. Ik heb 10 jaar werkervaring bij Passend Onderwijs Almere. Daarvoor heb ik 1 jaar in het buitenland ontwikkelingswerk gedaan als adviseur en trainer in het basisonderwijs. En daarvoor heb ik een paar jaar lesgegeven in het basisonderwijs.

Samenwerking met school en ouder(s)/verzorger(s) en andere externen is voor mij vanzelfsprekend.

Ik sluit bij voorkeur aan bij de ondersteuning en interventies die de leerkracht, r.t-er, fysiotherapeut, logopedist, speltherapeut enz. al heeft ingezet met positief resultaat. En bij de methodieken die op school voor deze leerling al gebruikt worden b.v. HGW, onderzoekend leren, 21st Century skills, Vreedzame School, Kanjertraining, Leefstijl. 

Vanuit het gedachtegoed; 'Als iets werkt, doe daar meer van. '


METHODEN EN TECHNIEKEN

Het oplossingsgerichte werken en het inzetten van creatieve middelen vormen altijd een rode draad in de begeleiding. Naast het gebruik van andere methodieken en technieken.


Methodieken waarvoor ik gecertificeerd ben zijn:

• Oplossingsgerichte opstellingen in het onderwijs

• Oplossingsgericht werken in het basisonderwijs


• Kindercoach


• Kids Skills

• MatriX coaching


Gediplomeerd:

  • PABO
  • Academie voor Beeldende Kunsten

 

 

 

HOE

 

In kaart brengen onderwijsbehoeftes


• Indien aanwezig ontvang ik graag het HGW formulier.

• Observatie en aansluitend daarop een kindgesprek.

• Deze verwerk ik en daaruit komen de ondersteuningsbehoeften naar voren.

• Daarna volgt een mondelinge terugkoppeling met de ib-er, leerkracht en ouders.

• School en ouders ontvangen van mij een overzicht van ondersteuningsbehoeften.

• Eventueel met een plan van aanpak of het vormgeven en beschrijven van een arrangement.

• Daaruit voortkomend kan individuele coaching van een kind in individueel of kleine groep en/of co-teaching voor de leerkracht ingezet worden.

Ondersteuningsbehoeften reeds in kaart gebracht


• School heeft de ondersteuningsbehoeften met de leerkracht, ib-er, ouders en kind reeds in kaart gebracht.

• Er is een coachvraag.


• Ik plan een kennismakingsgesprek in. Dit houdt in; een observatie in de groep en een kindgesprek.


• Hierna worden de ondersteuningsbehoeften en coachvraag aangescherpt.

• Daarna volgt een mondelinge terugkoppeling met de ib-er, leerkracht en ouder(s)/verzorger(s).

• School en ouders ontvangen van mij een overzicht van ondersteuningsbehoeften.

• Er wordt een inschatting gemaakt van het tijdsverloop van het coachtraject en hoe dit vormgegeven wordt.

• Offerte kan op verzoek worden opgesteld.


• Indien ouder(s) en school akkoord gaan wordt in overleg een coachtraject ingepland.


• Er worden tussen en eind evaluaties in onderling overleg afgesproken.

 

 

 

WAAR

Coaching vindt plaats op school. 
Een aparte ruimte in een rustige omgeving heeft de voorkeur.

 

 

WANNEER 

• Maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 uur tot 13:30, vrijdag van 8:30 uur tot 16.30 uur.

Meestal spreek ik 1of 2 keer per week af.


 

WIE ben ik?

 


Ik
ben Maud,
ben kindercoach,
ben moeder van Taets en Raeven,
ben de vrouw van Niels,
ben grote zus van Floor,
ben kind van mijn gescheiden ouders,
ben kleinkind van mijn overleden oma's en opa’s,
ben een vriendin,
ben goed in luisteren en voelen,
was begeleider onderwijs bij Passend Onderwijs,
ben afgestudeerd student van de Kunstacademie en de Pabo,
ben regelmatig nieuwe trainingen aan het volgen om mijn kennis te verfrissen,
ben creatief en gebruik dit in de kindercoaching en als motor voor mijn werk.


Gediplomeerd
• PABO
• Academie voor Beeldende Kunsten


Gecertificeerd
• Kindercoach
• Oplossingsgericht werken in het onderwijs
• Oplossingsgerichte Opstellingen in het onderwijs
• MatriX coach